Thông tin sơ tán mới | QR Translator

Thông tin sau đây được dịch từ văn bản gốc tiếng Nhật.

Chú ý 1: Cảnh báo cấp 5 không phải lúc nào cũng được đưa ra, vì chính quyền địa phương không thể nắm chính xác tình trạng của một thảm họa.

Chú ý 2: Chỉ thị lánh nạn sẽ được ban hành tại thời điểm đưa ra khuyến cáo lánh nạn theo hệ thống trước đó.

Chú ý 3: Cảnh báo cấp 3 là thời điểm những người khác ngoài người cao tuổi, v.v... cũng nên bắt đầu hành động hoặc chuẩn bị sơ tán khi cần thiết, hoặc tự sơ tán khi cảm thấy có nguy hiểm cho tính mạng của mình.


Đira ngoàikhimưalớnrấtnguyhiểm, dùđibằngxe ô tô. Nếubuộcphải di chuyểnbằng xe ô tô cảđêm, hãykiểmtra cẩnthậnkhuvựcxungquanh, v.v… đểđảmbảobạn không bị lũcuốn.