नयाँ निकास जानकारी | QR Translator

निम्न जानकारी मूल जापानी भाषाको अनुवाद हो।

नोट 1: सतर्कता 5 सधैं जारी हुदैँन किनभने, उदाहरणका लागि, नगरपालिकाका अधिकारीहरु सही रुपमा विपदको अवस्था ठीकसँग बुझ्न असमर्थ छन्।

नोट 2: सुरक्षित स्थानमा जाने निर्देशन पहिलाको प्रणालीअन्तर्गत जारी गरिएको सुरक्षित स्थानमा जाने सुझावको समयमा नै जारी गरिनेछ।

नोट 3: सतर्कता तह 3 भनेको बृद्धबृद्धाभन्दा अन्य मानिसहरुले उनीहरुको जीबनमा खतरा महसुस गरेमा आफ्नो व्यवहार मिलाउन वा आवश्यक परेको बेलामा सुरक्षित स्थानमा जान तयारी गर्न, वा आफैं अवस्थाअनुसार सुरक्षित स्थानमा जान तयारी गर्ने समय हो।


मुसलधारे वर्षा भइरहेको समयमा कारमा पनि बाहिर जानु खतरनाक हुन्छ। यदि तपाईंसँग कारमा रात बिताउनु बाहेक अरू कुनै विकल्प छैन भने, तपाईं भएको ठाउँमा बाढी नआउने कुराको सुनिश्चित गर्न आफ्नो वरिपरिको इलाका आदिको जाँच गर्न एकदमै सावधान भएर बस्नुहोस्।