Нүүлгэн шилжүүлэх шинэ мэдээлэл | QR Translator

Дараах мэдээллүүдийг Япон хэлнээс орчуулсан болно.

Жич 1: Орон нутаг гамшгийн байдлыг бүрэн тогтоох боломжгүй тул сэрэмжлүүлгийн түвшин 5-ыг тухай бүрд зарлах албагүй.

Жич 2: Гамшгаас хоргодох зааврыг өмнө зарладаг байсан гамшгаас хоргодох зөвлөмжтэй ижил нөхцөлд зарлана.

Жич 3: Сэрэмжлүүлгийн түвшин 3 нь өндөр настнаас бусад иргэд ч мөн шаардлагатай тохиолдолд нөхцөл байдалд тохируулан арга хэмжээ авч, гамшгаас хоргодох бэлтгэлээ ханган, аюултай гэж үзвэл сайн дураараа гамшгаас хоргодох үе юм.


Ширүүн бороотой үед машинтай байсан ч гадагш гарах нь аюултай. Машиндаа хонохоос өөр аргагүй болсон тохиолдолд үерт автахаас сэргийлж, ойр орчноо сайтар нягталж шалгана уу.