QR TranslatorCác điểm quan trọng để giảm nhẹ thiệt hại do tai họa dành cho người ngước ngoài

Hãy biết về thiên tai ở Nhật Bản

Nhật Bản là đất nước có rất nhiều thiên tai (như động đất, sóng thần, bão, mưa to, v.v...). Trong khoảng từ tháng 6 đến tháng 10 có rất nhiều bão và mưa to. Khi có tai họa lớn, sẽ gây ra rất nhiều thiệt hại làm gián đoạn cuộc sống sinh hoạt thường ngày.

Hãy chuẩn bị trước

Hãy chuẩn bị trước để giảm thiểu tối đa thiệt hại.

Những việc chuẩn bị mà cá nhân có thể làm

Phòng ngừa ngã đổ đồ đạc trong nhà

Chuẩn bị túi để mang theo trong trường hợp khẩn cấp

Tích trữ nước và thực phẩm

v.v...

Những việc chuẩn bị được thực hiện bởi khu vực

Việc kết nối trong khu vực sẽ giúp đỡ to lớn khi có tai họa. Hãy tích cực tham gia vào các hoạt động tình nguyện hoặc huấn luyện phòng chống tai họa, v.v... ở địa phương nơi bạn đang sống.

Hãy xác nhận các thông tin về tai họa

Có các trang web và ứng dụng tiện lợi để có được thông tin về tai họa. Hãy đăng ký trước vào điện thoại thông minh, v.v...

http://www.bousai.go.jp/kokusai/web/img/03_bousai_guidebook_Web_VN.pdf

Đặc biệt, có thể dự báo được trước việc có bão đến.

Có trường hợp chính quyền địa phương, v.v... độc lập chuẩn bị sẵn phương pháp phát đi thông tin bằng nhiều ngôn ngữ. Hãy kiểm tra trước.

Thường xuyên kiểm tra trước nơi lánh nạn, v.v... ở gần bạn.

Hãy lánh nạn một cách an toàn

Nguyên tắc là khi có tai họa thì người ở nơi nguy hiểm sẽ lánh nạn tới nơi an toàn. Thông thường, các cơ sở công cộng như trường tiểu học, trung học cơ sở, v.v... sẽ được chỉ định làm nơi lánh nạn, v.v...


Hãy kiểm tra các điểm quan trọng về lánh nạn trong lúc chưa kiểm soát được dịch Covid-19 và lưu đồ quyết định hành động lánh nạn.

http://www.bousai.go.jp/kokusai/evacuation_points/pdf/point_vi.pdf


Trường hợp động đất và sóng thần

Nếu cảm nhận được rung lắc do động đất ở gần bờ biển, hay cảnh báo sóng thần đã được công bố thì hãy ngay lập tức nhanh chóng lánh nạn tới nơi cao hơn.

Trường hợp mưa to

Không lại gần sông hay vách đá dốc đứng.

Ứng dụng điện thoại thông minh có thể sử dụng được khi có tai họa.

Safety tips

Đây là ứng dụng rất tiện lợi để biết thông tin về thiên tai ở Nhật Bản.

《iOS》

https://itunes.apple.com/us/app/safety-tips/id858357174

《Android》

https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.rcsc.safetyTips.android&hl=en

Japan Official Travel App

Đây là ứng dụng rất tiện lợi khi du lịch Nhật Bản. Có thể sử dụng cả khi có thiên tai.

《iOS/Android》

https://www.jnto.go.jp/smartapp/chs/about.html

NHK WORLD-JAPAN

Ứng dụng phát đi các tin tức của kênh NHK. Thông báo cả các thông tin khẩn cấp về động đất/ sóng thần.

《iOS》

https://itunes.apple.com/vn/app/nhk-world-tv/id350732480?mt=8

《Android》

https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.or.nhk.nhkworld.tv&hl=vi

Trang web có thể sử dụng được khi có tai họa.

Cơ quan Khí tượng Thông tin về tai họa

https://www.data.jma.go.jp/multi/index.html?lang=vn

NHK WORLD-JAPAN

https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/en/multilingual_links/

Nơi phát hành: Văn phòng nội các
Giám sát - Hợp tác: Bộ Tư pháp, Cục phòng cháy chữa cháy, Cục du lịch, Cơ quan Khí tượng

* Thông tin trên ứng dụng, trang web là thông tin ở thời điểm cuối tháng 3 năm 2020