ការការពារគ្រោះមហន្តរាយ - ការិយាល័យខុទ្ទកាល័យរដ្ឋាភិបាលជប៉ុន | QR Translator

គន្លឹះក្នុងការបន្ធូរបន្ថយគ្រោះមហន្តរាយសម្រាប់ជនបរទេស

សូមស្វែងយល់អំពីគ្រោះមហន្តរាយធម្មជាតិផ្សេងៗនៅប្រទេសជប៉ុន។

ជប៉ុនគឺជាប្រទេសមួយដែលសំបូរទៅដោយគ្រោះមហន្តរាយធម្មជាតិផ្សេងៗ (ដូចជាការរញ្ជួយដី រលកយក្សស៊ូណាមិ ព្យុះទីហ្វុង ភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំង ជាដើម)។ ជាធម្មតាព្យុះទីហ្វុង និងភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំង កើតឡើងនៅចន្លោះពីខែមិថុនាដល់ខែតុលា។ ប្រសិនបើមានគ្រោះមហន្តរាយធំ នោះអាចបណ្ដាលឱ្យមានការខូចខាតផ្សេងៗ ដែលរារាំងដល់ជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃ។

សូមត្រៀមទុកជាមុន

ត្រូវត្រៀមទុកជាមុនដើម្បីកាត់បន្ថយកម្រិតនៃការខូចខាត។

ការត្រៀមខ្លួនរួចរាល់

ការការពារមិនឱ្យដួលរលំគ្រឿងសង្ហារឹម

ការត្រៀមបង្វិចសម្ភារៈប្រើប្រាស់។

ការទិញទឹក និង ចំណីអាហារស្តុកទុក

ជាដើម

ការត្រៀមខ្លួនដែលត្រូវធ្វើនៅក្នុងតំបន់

ការរក្សាទំនាក់ទំនងល្អនៅក្នុងសហគមន៍ អាចផ្ដល់ផលប្រយោជន៍យ៉ាងធំ នៅក្នុងពេលមានគ្រោះមហន្តរាយ។ ការចូលរួមយ៉ាងសកម្ម នៅក្នុងការហ្វឹកហាត់អំពីវិធីការពារពីគ្រោះមហន្តរាយ ការចូលរួមនៅក្នុងសកម្មភាពស្ម័គ្រចិត្តនៅក្នុងតំបន់ដែលលោកអ្នករស់នៅជាដើម។

សូមត្រួតពិនិត្យព័ត៌មានអំពីគ្រោះមហន្តរាយ

មានកម្មវិធី និង គេហទំព័រដែលមានប្រយោជន៍ជាច្រើន ដែលផ្ដល់ព័ត៌មានអំពីគ្រោះមហន្តរាយ។ សូមចុះឈ្មោះទុកជាមុន នៅក្នុងទូរស័ព្ទដៃទំនើបជាដើម

http://www.bousai.go.jp/kokusai/web/img/13_bousai_guidebook_Web_KH.pdf

ជាពិសេស ព្យុះទីហ្វុងអាចមកដល់មុនពេលកំណត់។

រាជរដ្ឋាភិបាលប្រចាំប្រទេស ប្រហែលជាមានវិធីសាស្ត្រក្នុងការបញ្ជូនព័ត៌មានពហុភាសារៀងៗខ្លួន។ សូមត្រួតពិនិត្យជាមុន។

សូមត្រួតពិនិត្យអាគារជម្លៀសខ្លួនជាដើម ដែលស្ថិតនៅក្នុងតំបន់រស់នៅរបស់លោកអ្នកជារៀងរាល់ថ្ងៃ។

សូមជម្លៀសខ្លួនដោយសុវត្ថិភាព

ជាគោលការណ៍ អ្នកដែលស្ថិតនៅទីតាំងប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់ ក្នុងកំឡុងពេលមានគ្រោះមហន្តរាយ គួរតែត្រូវបានជម្លៀសខ្លួនទៅកាន់ទីតាំងមានសុវត្ថិភាព។ ជាធម្មតា ទីកន្លែងសាធារណៈដូចជា សាលាបឋមសិក្សា និង អនុវិទ្យាល័យ ត្រូវបានជ្រើសរើសធ្វើជាអាគារជម្លៀសខ្លួន។


សូមត្រួតពិនិត្យទីតាំងជម្លៀសខ្លួន និង លំហូរវាយតម្លៃសកម្មភាពជម្លៀសខ្លួន ប្រសិនបើការឆ្លងរាលដាលនៃមេរោគកូរ៉ូណានៅមិនទាន់បញ្ចប់។

http://www.bousai.go.jp/kokusai/evacuation_points/pdf/point_km.pdf


ប្រសិនបើមានរញ្ជួយផែនដី និង រលកយក្សស៊ូណាមិ

ប្រសិនបើអ្នកមានអារម្មណ៍ថាមានរញ្ជួយនៅក្បែរសមុទ្រ ឬ មានការប្រកាសព្រមានអំពីរលកយក្សស៊ូណាមិជាដើម សូមជម្លៀសខ្លួនទៅទីតាំងខ្ពស់ជាបន្ទាន់។

នៅក្នុងករណីមានភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំង

សូមកុំទៅជិតទន្លេ ឬ ច្រាំង

កម្មវិធីទូរស័ព្ទដៃទំនើបសម្រាប់ប្រើប្រាស់ពេលមានគ្រោះមហន្តរាយ

Safety tips

នេះជាកម្មវិធីឲ្យអ្នកងាយដឹងពីព័ត៌មានគ្រោះមហន្តរាយនៅជប៉ុន

《iOS》

https://itunes.apple.com/us/app/safety-tips/id858357174

《Android》

https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.rcsc.safetyTips.android&hl=en

Japan Official Travel App

កម្មវិធីងាយស្រួលប្រើសម្រាប់ការដើរកំសាន្តនៅជប៉ុន។ ពេលមានគ្រោះមហន្តរាយក៏អាចប្រើបាន។

《iOS/Android》

https://www.jnto.go.jp/smartapp/chs/about.html

NHK WORLD-JAPAN

បញ្ជូនព័ត៌មានរបស់NHK។ មានការផ្តល់ព័ត៌មានបន្ទាន់ទាក់ទងនឹងរញ្ជួយដី/រលកយក្សត្ស៊ុណាមិផងដែរ។

《iOS》

https://itunes.apple.com/us/app/nhk-world-tv/id350732480?mt=8

《Android》

https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.or.nhk.nhkworld.tv&hl=en

គេហទំព័រដែលអាចប្រើប្រាស់បានក្នុងកំឡុងពេលមានគ្រោះមហន្តរាយ

ព័ត៌មានអំពីគ្រោះមហន្តរាយពីទីស្នាក់ការឧតុនិយមជប៉ុន

https://www.data.jma.go.jp/multi/index.html?lang=kh

NHK WORLD-JAPAN

https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/en/multilingual_links/

ភ្នាក់ងារផ្សព្វផ្សាយ៖ ការិយាល័យគណៈរដ្ឋមន្ត្រី
ត្រួតពិនិត្យ និង សហប្រតិបត្តិការ៖ ក្រសួងយុត្តិធម៌ នាយកដ្ឋានពន្លត់អគ្គីភ័យ និង គ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយ នាយកដ្ឋានទេសចរណ៍ជប៉ុន ទីស្នាក់ការឧតុនិយម

* ព័ត៌មានរបស់កម្មវិធី និង គេហទំព័រ គឺគិតត្រឹមចុងខែមីនា ឆ្នាំ២០២១